Jodhpurshop verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal een jaar na afloop van je aankoop. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Jodhpurshop passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Welke gegevens verwerkt en voor welk doel:
In het kader van jouw bezoek worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

Jodhpurshop verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over bestellingen op deze site.
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en acties op deze site.
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van bestellingen te kunnen verwerken.
d) Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst op te vragen naar een beoordeling.